Denní stacionář pro seniory je zpátky ve hře

19.03.2021 - Od 10. února musel mít z důvodu koronakrize zavřeno Denní stacionář pro seniory. Důvody pro zrušení karantény naštěstí v březnu pominuly a od 22. března může stacionář k velké radosti zaměstnanců i klientů a jejich rodin opět otevřít.

Denní stacionář pro seniory je sociální zařízení, které svým klientům nabízí bohatý program i odbornou péči. Velkou pozornost zaměstnanci věnují fyzickým, psychickým, sociálním i duchovním potřebám každého člověka a zároveň podporují jeho přirozené rodinné zázemí. Aktivity v příjemném prostředí přispívají k intenzivnějšímu prožívání života i v období zásadního úbytku sil.

Stacionář nabízí např. dopravu uživatelů na místo a zpět domů, vzdělávací a aktivizační programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické působení, na požádání duchovní službu. Je to zařízení rodinného typu, proto se pořádají také milá setkávání s rodinami uživatelů služeb. Mezi pravidelné aktivity patří trénování paměti, kondiční cvičení, pracovní činnosti, mezigenerační setkávání a společenské aktivity.

Děkujeme partnerům