Chráněné dílny likvidují ve spolupráci s firmou Ekolamp staré elektrozařízení. Co sem ale všechno patří?

17.08.2020 - Jednou z důležitých činností Chráněných dílen Charity Opava je likvidace vysloužilého elektroodpadu. Spolupracují při tom také se společností Ekolamp. Tento kolektivní systém vytváří podmínky pro ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními, k čemuž vybudoval po celé republice širokou síť sběrných míst. Jenže – co vše se dnes počítá mezi elektrozařízení, které je zapotřebí recyklovat?

Jsou to například staré repasované přístroje? Které z žárovek se musí likvidovat ve speciálním režimu? Na toto téma společnost EKOLAMP pravidelně komunikuje s Ministerstvem životního prostředí, aby pomohl svým partnerům se zařazováním výrobků. Pokud si nejste jisti, co patří do popelnice a co do speciálních sběrných kontejnerů, najdete aktuální informace na stránkách společnosti Ekolamp:

https://www.ekolamp.cz/cz/vyrobci-a-dovozci/zarazovani-vyrobku

Chráněné dílny Charity Opava právě v těchto týdnech svou činnost postupně přesouvají do větších prostor na ulici Přemyslovců v Jaktaři. Práci v nich nacházejí osoby, znevýhodněné na otevřeném trhu práce.

Děkujeme partnerům