Charitní radní v doprovodu děkana Václava Koloničného navštívili střediska Charity Opava

15.10.2021 - Všechna střediska Charity Opava si prohlédli za doprovodu ředitele Jana Hanuše členové Rady Charity Opava spolu s novým opavským děkanem otcem Václavem Koloničným. Program musel být rozplánovaný doslova po minutách, protože jinak by návštěva čtrnácti charitních středisek, která leží na různých místech Opavy a okolí, zabrala Lucii Dosbabové, Janu Petkovovi a Ivo Mludkovi klidně i celý den.

Nakonec stihli radní navštívit Radost, Wellness centrum, Chráněné dílny, Dům sv. Cyrila a Metoděje Mraveneček Charitní ošetřovatelskou, pečovatelskou i hospicovou péči, Denní stacionář pro seniory, Chráněné s podporované bydlen pro duševně nemocné i Občanskou poradnu a středisko krizové pomoci Naděje. V každém středisku se jim věnoval někdo z vedoucích pracovníků a krátké službu představil. Radní se shodli, že takováto exkurze je pro každého velmi přínosná, protože teprve osobní zkušenost může vyjevit, jak rozsáhlá a široká je činnost Charity Opava.

Děkujeme partnerům