Charita Opava sbírala staré šatstvo

25.10.2010 - Sbírka staršího šatstva pro potřebné, kterou uspořádala v říjnu Naděje, středisko krizové pomoci, byla velmi úspěšná...
S velkým zájmem veřejnosti se setkala podzimní sbírka šatstva, kterou v říjnu uspořádala  Naděje – středisko krizové pomoci Charity Opava. Nepotřebné oblečení putovalo stejně jako při předchozích sbírkách do Diakonie Broumov. Přestože tentokrát akce probíhala pouze v jediném dni, podařilo se naplnit tři vagóny.
 
Během sbírky pomáhali vězni z opavské věznice a ruku k dílu přiložili také někteří klienti střediska Naděje. „Nápor lidí byl opravdu velký, bez jejich pomoci bychom se neobešli a moc bych jim za to chtěla poděkovat,“ uvedla vedoucí Naděje Veronika Prchalová. Jedním z ochotných, který běhal mezi auty, odebíral lidem těžké balíky s šatstvem a nakládal je do vagónů, byl padesátiletý pan Pavel. Čtrnáct let žil v Praze a když se rozešel s přítelkyní, vrátil se do Opavy. Brzy poté mu ale vykradli byt a přišel o všechno oblečení. O své situaci se byl radit v Naději. Tam se dověděl o sbírce a bez váhání ihned nabídl svou pomoc. „Jsem hluboce věřící katolík, tak je na místě, abych pomohl – zvláště, že předtím mi pomohli oni a mohl jsem se v Naději obléci. Když mohu pro někoho něco udělat, mám z toho dobrý pocit,“ usmál se pan Pavel.
 
Velkou radost udělala organizátorům sbírky sedmaosmdesátiletá Zdeňka Ruprechtová z Kylešovic. Během sbírky, která se konala v dubnu, přinesla v igelitkách také věci od seniorů z okolí a slíbila, že příště přijde zase. „Moc jsme na ni mysleli, zda je zdravá a zda opět přijde, chodí totiž každý rok. Měli jsme pak ohromnou radost, když jsme ji uviděli. Bylo od ní hezké, že nechala pozdravovat i kolegyni Lucku, která nám minule pomáhala,“ řekla na adresu bývalé dobrovolné sestry Červeného kříže dojatá Veronika Prchalová.
 
Lidé však nepřiváželi jen staré šatstvo, hojně přispívali i na dopravu, za což jim patří velký dík. Celkem se vybralo 25.157,- korun.

Děkujeme partnerům