image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen Charity Opava

Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen Charity Opava 1

EVROPSKÝ PROJEKT
Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen
Charity Opava

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa  Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, výzva Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny

CELKOVÁ VÝŠE NÁKLADŮ: 7 417 164,97 Kč
VÝŠE DOTACE: 5 369 829,41 Kč
DOBA REALIZACE PROJEKTU: 5. 3. 2015 - 31. 5. 2016

CÍLE PROJEKTU:

Hlavní cíle projektu
- výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální péče a služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů
- výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče a služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb.
- výstavba, rozvoj zázemía materiálního vybavení chráněných dílen dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.
Specifické cíle projektu
- rozvoj zázemí v rámci sociální služby následné péče pobytovou formou pro duševně nemocné – rekonstrukce půdních prostor na 2 pokoje v 1 bytové jednotce se samostatným sociálním zařízením, společnou kuchyňkou, společenskou místností a základní vybavení pokojů
- pořízení materiálního vybavení pro službu sociální rehabilitace fungující v rámci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách - pořízení nového specifického dopravního prostředku pro potřeby klientů služby sociální rehabilitace
- pořízení materiálního vybavení pro terénní sociální službu fungující jako Charitní pečovatelská služba – pořízení čtyř osobních automobilů pro potřeby pečovatelek, které jezdí do terénu a zajišťují tuto sociální službu přímo u klientů v bytech
- rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen Charity Opava
• Chráněná dílna Vlaštovičky - rekonstrukce sklepních prostor objektu, pořízení nábytku (regály, stůl), pořízení 3 průmyslových šicích strojů a 1 knoflíkovacího stroje
• Chráněná dílna sv. Josefa - pořízení 1 průmyslového vyšívacího stroje a 1 specifického pětimístného dopravního prostředku pro potřeby klientů chráněné dílny
• Chráněná technická dílna - pořízení 2 průmyslových skartovacích strojů, 1 filtračního zařízení a 1 demagnetizátoru (magnetická pec určená k likvidaci dat)

VÝSTUPY PROJEKTU: (Modrým písmem jsou označeny již realizované výstupy) 

Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné – následná péče pobytovou formou

Rekonstrukce půdního prostoru objektu v majetku Charity Opava na ulici Přerovecká 65/36 v Opavě – Suché Lazce a vybudování zde 1 bytové jednotky se 2 pokoji se samostatným WC, vlastní koupelnou, společnou kuchyňkou s jídelním stolem a společenskou místností. Do pokojů bude pořízeno základní vybavení.

Přínos – aktivita podporuje zvýšení samostatnosti cílové skupiny, nácvik dovedností, pomoc při začleňování se do běžného života.

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách – služba sociální rehabilitace terénní a ambulantní formou

Nákup 1 ks nového specifického sedmimístného dopravního prostředku na palivo CNG pro potřeby klientů služby sociální rehabilitace.

Přínos – aktivita umožní pracovnicím v sociálních službách poskytujícím službu sociální rehabilitace dostat se bez problémů ke klientům, kteří službu využívají a bydlí mimo objekt Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Aktivita umožní také společnou přepravu klientů využívajících službu sociální rehabilitace mimo objekt Domu sv. Cyrila a Metoděje, umožní společnou přepravu klientů na plánované akce, výlety, besedy ve školách, v objektech jiné sociální služby, umožní denní přepravu klientů na nákupy, úřady, k lékaři, atd. Od roku 2015 budou službu sociální rehabilitace terénní a ambulantní formou využívat další 3 osoby se zrakovým postižením, které budou nově bydlet v bytech chráněného bydlení na ulici U Trojice 7, Opava.

Charitní pečovatelská služba

Nákup 4 ks nových osobních automobilů na palivo CNG pro potřeby pečovatelek, které jezdí do terénu a zajišťují tuto sociální službu přímo u klientů v bytech

Přínos – aktivita umožní zkvalitnit poskytovanou službu směrem ke klientům, podstatné zjednoduší dopravu ke klientům sociální služby, zejména pro ty pečovatelky, které v současné době nemají osobní automobil k dispozici a na schůzky s klienty musí využívat MHD. Bude rovněž umožněn převoz kompenzačních pomůcek, který nebyl dopravou MHD možný. Bude možné navýšit kapacitu navštívených klientů a tím uspokojit poptávku po službě. Tři ze čtyř nových osobních automobilů nahradí již staré a nespolehlivé automobily, které budou vyřazeny. Navíc bude tedy pořízeno 1 vozidlo.

Chráněná dílna Vlaštovičky

Rekonstrukce sklepních prostor objektu:
Demolice – odstranění příčky v 1.PP a vybourání částí několika příček v 1.NP, vybourání stávajícího bazénu v 1.PP a zasekání nových svodů potrubí WC do podlahy 1.PP
V 1.PP – budou se nacházet 2 keramické dílny (přesunou se zde z přízemí), šatny se sociálním zázemím pro muže, sklady, technická místnost, elektrozovodna a místnost s vypalovacími pecemi na keramiku.
V 1.NP – zde zůstanou stávající šicí dílny, garáž / sklad a šatny se sociálním zázemím pro ženy
Dispoziční řešení zůstane beze změny
Nákup nábytku – regály (25,5 m regálu o 6 policích), 1 ks stolu
Nákup 3 ks průmyslových šicích strojů včetně osvětlení a 1 ks knoflíkovacího stroje

Přínos – aktivita umožní dlouhodobě vyřešit nedostatečnou kapacitu prostoru, jak výrobních, tak i skladovacích prostor, zlepšit sociální zázemí zaměstnanců (cílové skupiny), zrychlit výrobu pořízením nového výkonného průmyslového šicího stroje a nahrazení tak starého šicího stroje typu hobby zařízení, vytvořit potenciál pro udržení stávajících pracovních míst v dílně, navýšit počet pracovních míst o 3 osoby se zdravotním postižením (na různé velké částečné pracovní úvazky) a umožní navýšit výrobu dílny o velkokapacitní šití košil a dalších oděvů.

Chráněná dílna sv. Josefa

Nákup vybavení - 1 ks průmyslového vyšívacího stroje.
Nákup 1 ks nového specifického pětimístného dopravního prostředku pro potřeby zaměstnanců chráněné dílny.

Přínos – aktivita umožní uspokojit poptávku po vyšívacích zakázkách v rychlé a požadované kvalitě, udržet stávající pracovní místa v dílně. Nově pořízený specifický osobní automobil nahradí staré vozidlo a umožní během celého roku spolehlivě převážet zaměstnance (klienty) chráněné dílny na výstavní a prodejní trhy a akce. Použitím alternativního pohonu u nového automobilu se výrazně sníží náklady na pohonné hmoty a rovněž dopad na životní prostředí bude příznivý. Pořízení nového průmyslového vyšívacího stroje umožní vytvořit 2 nová pracovní místa na částečný pracovní úvazek pro 2 osoby se zdravotním postižením.

Chráněná technická dílna

Nákup 2 ks průmyslových skartovacích strojů
Nákup 1 ks filtračního zařízení (pro kontinuální odprašování místnosti při skartaci)
Nákup 1 ks demagnetizátoru (magnetická pec určená k likvidaci dat)

Přínos u činnosti skartace dokumentů – aktivita projektu umožní rozšířit možnosti skartace za současného snižování závislosti na zpracování elektroodpadů (sledování trendu ubývání poptávek na zpracování elektroodpadů) a tím udržet stávající počet pracovních míst. Silnější a výkonnější skartovací stroje přispějí ke zkvalitnění skartace a v budoucnu umožní certifikovat celé pracoviště.
Přínos u činnosti demagnetizace – nová služba, která vznikne realizací projektu. Jedná se o činnost demagnetizace dat na HDD, SSD disky, disketách magnetických páskách, atd. pomocí nově pořízeného zařízení – demagnetizátoru.
Demagnetizace (degaussing) představuje technologii nenávratného smazání dat z funkčních i nefunkčních disků a datových pásek. Data jsou působením silného elektromagnetického pole nenávratně smazána a média již nejsou nadále použitelná. IT firmy zpravidla tyto nosiče, které již nejsou potřebné a jsou zastaralé, dlouhodobě skladují a v podstatě neví, jak tento problém vyřešit. Softwarová varianta mazání dat je totiž časově velmi náročná a IT pracovníci zpravidla nemají časový prostor se tímto zabývat. Zavedením nové služby demagnetizace se tedy otevírají zajímavé možnosti pro rozšíření činnosti dílny, což přispěje k udržení stávajících pracovních míst (opět v souvislosti s ubýváním poptávek na zpracování elektroodpadů).

Aktuality střediska

aktuality

Přečtěte si únorový Domovník

Vloženo: 29.01.2016 (Přečteno: 1699x)

Ani jsme se nenadáli a je tu už druhý měsíc roku 2016. Leden utekl v Charitě Opava tak rychle i proto, že byl naplněn prací na Tříkrálové sbírce. Té je také z velké části věnován...


Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: (+420) 553 612 780
e-mail:
info@charitaopava.cz

IČ: 439 645 91
DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
IBAN:CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Datová schránka: h3w253v

Daňové zvýhodnění dárců

Mapa

Domovník

Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 1 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 2 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 3 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 4 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 5 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 6 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 7 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher