image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

SROP

   

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem.

Akce byla podpořena v grantovém schématu Síť sociální integrace 2006 v rámci SROP, priorita 3, opatření 3.2.

NÁZEV AKCE: Nový systém bydlení, práce a podpory pro lidi se zrakovým postižením a lidi duševně nemocné

OBDOBÍ REALIZACE AKCE: 16.10.2006 – 31.3.2008

STRUČNÝ OBSAH AKCE:
Cílem akce je v praxi otestovat spojení a rozvoj fungujících služeb chráněného bydlení a chráněné práce, rozdělený dosud podle cílových skupin (zdravotně postižení, smyslové postižené a psychické onemocnění). Smyslem akce je sociální integrace a zaměstnanost a prevence sociálně patologických jevů u lidí s omezenou schopností pohybu a orientace.

V současnosti Charita Opava provozuje dva projekty chráněného bydlení a to pro zrakově postižené a pro duševně nemocné. Oba projekty mají svá specifika, ale i mnoho společného. Spojením obou projektů do jednoho rozšíříme kapacitu chráněného bydlení a co je podstatné vznikne prostor pro vytvoření více stupňů chráněného bydlení (podle míry sociální podpory od úplné, přes střední až po minimální). Integraci zrakově postižených i duševně nemocných z chráněného bydlení do bydlení samostatného bude zajišťovat tým terénních pracovníků. Podporu v jednotlivých stupních chráněného bydlení zajistí sociální pracovníci a sociální asistenti. Důležitým aspektem integrace zdravotně postižených je zajištění smysluplného zaměstnání. Akce předpokládá vytvoření minimálně 6 nových chráněných pracovních míst.

Po dobu trvání celé akce bude zajištěno vzdělávání projektových pracovníků např. v oblasti práce s jinými cílovými skupinami, zdravotně postižení budou mít zajištěnu sociální podporu a nácvik dovedností (prostorová orientace v bydlení i pracovišti, nácvik vaření, nácvik praní, výuka a individuální výuka v oblasti informačních technologií, ..). Aktivity budou realizovány ve vlastním objektu a z menší části v objektu dlouhodobě pronajatém.Výsledkem akce pro zdravotně postižené bude přehledný vícestupňový systém chráněného bydlení s možností zařadit se do pracovního procesu a pro předkladatele efektivní a udržitelný systém chráněného bydlení.

Akce vychází z dlouhodobých zkušeností z práce s těmito cílovými skupinami, jejich potřebami vyvozenými z provedených průzkumů potřeb v letech 2005 a 2006 a odpovídá dlouhodobé strategii předkladatele.

SPECIFICKÉ CÍLE AKCE:
Vhodným propojením obou dosud dobře fungujících aktivit a služeb s přihlédnutím k aktuální potřebě a poptávce uvedených cílových skupin dosáhneme těchto efektů:

 • Zvýšení kvality služby chráněného bydlení pro lidi se sníženou orientací v prostoru i v životě (lidé s těžkým zrakovým postižením, nevidomí, slabozrací, lidé s duševním onemocněním)
 • Zvýšení pružnosti (flexibility) a bezpečnosti služby – zajištění pohotovostní služby o víkendech a svátcích (místo stálé služby na dvou střediscích) s možnost krizové intervence
 • Vytvoření podmínek pro větší motivaci uvedených cílových skupin k integraci (osamostatnění) – vícestupňové typy chráněného bydlení podle míry podpory (osamostatňování „po krocích“) + zajištění potřebné míry motivace a podpory i po odchodu do samostatného bydlení a také k zaměstnání
 • Nabídka chráněné práce současně s chráněným bydlením – možnost uplatnění pro ty, kteří prošli rehabilitací, ale nejsou schopni uspět na volném trhu práce
 • Vytvoření minimálně 6 nových pracovních míst a minimálně 2 místa udržet v rámci vytvoření nových chráněných dílen pro lidi obtížně uplatnitelné na volném trhu práce
 • Úspora nákladů jak v oblasti personální tak i nákladů na školení a provozních nákladů – vytvořením společného týmu terénní služby případového vedení (místo vytvoření, vybavení a proškolení 2 týmů), pohotovostní služba místo stálé služby o volných dnech na obou střediscích a společné chráněné dílny

POPIS AKTIVIT AKCE:
Aktivity projektu lze rozdělit na tři oblasti:

 1. Služba chráněného bydlení
  Bude se jednat o spojení možností obou chráněných bydlení a o jejich transformaci, čímž dojde k rozšířením kapacity chráněného bydlení a zároveň k možnosti vytvoření více stupňů chráněného bydlení (typů podle míry poskytované individuální podpory). Pro tento krok bude potřeba zajistit společná pravidla pro přijetí klienta, dopracovat Standardy kvality sociálních služeb a postupně motivovat klienty ke změně.
 2. Služba zaměstnanosti
  Vytvoříme novou chráněnou dílnu, která by s ohledem na handicap našich uživatelů poskytovala co nejvhodnější podmínky pro práci. Chráněná dílna bude v prostorách přístavby Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, která činí 140 m2. V rámci těchto prostor bude fungovat keramická dílna, textilní a tkací dílna, výtvarná dílna. Jednou z pracovních činností budou také zahradnické práce a práce s PC. Zaměstnanci se zaučí v základních činnostech a v jednotlivých dílnách.
 3. Sociální podpora, rehabilitace, motivace a nácvik dovedností
  V rámci této části akce je potřeba odlišit sociální podporu, rehabilitaci, motivaci a nácvik dovedností, který bude probíhat ambulantně a který v rámci terénní služby. Ambulantní služba - vytvoříme centrum, které by mělo být jakousi „křižovatkou“, pomáhající najít lidem si svou vlastní cestu. Zajistíme možnost společného setkávání, individuální pohovory a motivačně podpůrné aktivity. V rámci této služby bude poskytována např. výuka a částečně individuální výuka na PC, základy vaření či praní. Terénní služba - vytvoříme tým případového vedení, kde klient společně s pracovníkem bude pracovat na dojednávání zakázky, vytváření, naplňování a hodnocení individuálních rehabilitačních plánů a terénní služby poskytované „na míru“.

Chcete se přihlásit do projektu? Klikněte na formulář.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme další informace.
Ing. Tomáš Schaffartzik
vedoucí projektu
e-mail: schaffartzik@charitaopava.cz

Aktuality střediska

aktuality

Charita Opava vydala výroční zprávu za rok 2016

Vloženo: 28.07.2017 (Přečteno: 1054x)

Charita Opava vydala výroční zprávu za rok 2016....


aktuality

Zkušenosti projektu SEE LIGHT v brožuře

Vloženo: 20.07.2015 (Přečteno: 2040x)

Symbol majáku si dal do znaku evropský projekt SEE LIGHT, zaměřený na výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či porovnání různých přístupů k sociálnímu podnikání v Anglii, D...


Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: (+420) 553 612 780
e-mail:
info@charitaopava.cz

IČ: 439 645 91
DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
IBAN:CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Datová schránka: h3w253v

Daňové zvýhodnění dárců

Mapa

Domovník

Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 1 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 2 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 3 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 4 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 5 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 6 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 7 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher